Selamat Datang Ke Blog Aziah Ahmad Hairi

Sunday, December 18, 2011

Menulis Ayat yang Bermakna

          Ayat yang bermakna ialah ayat yang mengandungi subjek dan predikat serta dapat difahami oleh orang yang mendengarnya.

          Bagi murid-murid di sekolah cina, ayat yang dihasilkan selalunya tidak tepat penggunaan dan pemilihan katanya dan kosa kata berkaitan dengan situasi.

          Selain itu, susunan katanya juga terbalik atau tidak tersusun kerana hanya menterjemah kata daripada Bahasa Cina ke Bahasa Melayu .

         Namun begitu, ayat murid di sekolah cina selalunya tepat kerana mereka rajin menghafal ayat daripada buku-buku rujukan, teks dan latihan-latihan yang pernah dibuat.

         Oleh itu, latih tubi dan latihan yang banyak sangat membantu murid-murid di sekolah cina  menguasai Bahasa Melayu.

1 comment:

AZIAH AHMAD HAIRI said...

oelh itu, guru kena rajin beri latihan dan semak hasil kerja murid ye.....